Hòa Nhạc đặc biệt II

20:45 03/05/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ