Hòa nhạc đặc biệt "Điều còn mãi"

15:07 30/08/2016
Đại diện: Vietnamnet