Hòa nhạc đặc biệt của Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

09:38 24/10/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VND

Conductor: Honna Tetsuji

Violin Soloist: Bui Cong Duy