Hòa nhạc đặc biệt

10:41 25/12/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Subscription Concert Vol.107

 

Conductor: Wes Kenny (the United States)

Violin Soloist: Do Phuong Nhi
and the Vietnam National Symphony Orchestra