Hòa nhạc đặc biệt

15:27 03/11/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ

Chỉ huy: Kim Xuân Hiếu
Oboe solo: Hoàng Mạnh Lâm
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam
Chương trình:
1. J.S.Bach               Air (string Ochestra)
2. J.Haydn                Oboe Concerto in C        
3. L.V.Beethoven       Symphony No 3 in E flat Major  'Eroica'