Hòa Nhạc

09:37 29/11/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

 

Subscription Concert Vol.105

 

Conductor: Honna Tetsuji

Cello Soloist: Tsutsumi Tsuyoshi
and the Vietnam National Symphony Orchestra

Subscription Concert Vol.105


Conductor: Honna Tetsuji

Cello Soloist: Tsutsumi Tsuyoshi
and the Vietnam National Symphony Orchestra