Hòa nhạc

14:15 29/05/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000

Nhạc trưởng/Conductor:

Honna Tetsuji

Độc tấu/Marimba Solo: Daimo Eriko

Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam biểu diễn

And the Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO)