Gala New Year Opening Concert

09:11 26/02/2018
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 350.000 - 500.000 VNĐ

Conductor: Honna Tetsuji

Soprano: Dao To Loan

Bariton: Manh Dung

Tenor: Park Sung Min