Đêm thơ nhạc kịch Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh "Tình yêu ở lại"

10:32 16/08/2018
Đại diện: Nhà Hát Tuổi Trẻ

Giá vé: Giấy mời