Đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quan "Người đàn ông mùa thu"

10:05 05/09/2018
Đại diện: Báo Đại Đoàn Kết

Giá vé: Giấy mời