Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Người về bỗng nhớ"

12:28 10/05/2019
Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/vé