Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly "Như một lời chia tay"

14:15 30/07/2018
Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 500.000 - 3.000.000 VNĐ