Đêm nhạc "The Beatles Symphony"

14:44 01/12/2020
Đại diện: Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh

Giá vé: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/ vé