Đêm nhạc Thanh Tùng và Trần Tiến "Chuyện Tình" Live in Concert

15:10 24/03/2021
Đại diện: Công ty IB Group

Giá vé: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ/ vé và vé VIP - VVIP - SUPER VIP