Đêm nhạc Phú Quang - Đoàn Chuẩn "Hà Nội Phố"

15:39 12/04/2021
Ngày diễn: 15/05/2021Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 600.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ/vé