Đêm nhạc Phú Quang "Cho những ngày thu muộn"

10:10 26/10/2017
Đại diện: Nhạc sĩ Phú Quang

Giá vé: 800.000 – 3.000.000 VNĐ

Thu dù có muộn, cứ mỗi năm lại về với Hà Nội. Và những chương trình đêm nhạc Phú Quang cũng vậy, dẫu biết là rồi cũng sẽ tới nhưng vẫn khiến người ta phải ngóng chờ. Bởi lẽ với rất nhiều người Hà Nội, phải có một chút heo may, một chút lá vàng xào xạc, và cả một chút thanh âm nhạc Phú Quang thì mùa thu Hà Nội mới “rất thật thu”!

 

Thời gian: 20h ngày 10-11/11/2017

Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội

Giá vé: 800.000 – 1.000.000 – 1.200.000 – 1.500.000 – 1.800.000 – 2.000.000 – 2.500.000 – VIP 3.000.000