Đêm nhạc Phó Đức Phương "Khúc hát phiêu ly"

15:50 25/06/2020
Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 600.000 - 4.000.000 VNĐ/vé