Đêm nhạc "Những Lời ca say đắm"

16:26 22/02/2018
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 700.000 - 9.00.000 - 1.100.000 - 1.300.000 - 1.500.000 VNĐ - VIP