Đêm nhạc Nguyễn Đình Phúc "Tiếng Đàn Bầu"

21:09 16/10/2019
Đại diện: Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

Giá vé: Giấy mời