Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm Trung tâm Giảng dậy Âm nhạc MYC Việt Nam

10:17 05/09/2018
Đại diện: MYC Việt Nam

"MYC - chương trình giản"MYC - chương trình giảng dạy âm nhạc khơi gợi sự say mê, niềm vui thích trong việc học kết hợp với phương pháp giảng dạy hoàn hảo đến từ Canada