Đêm nhạc Hướng về Miền Trung "Cho người trong giông bão"

14:57 23/10/2020
Đại diện: Công ty Vàng Son Một Thủa

Giá vé: 500.000 - 3.000.000 VNĐ/ vé