Đêm nhạc Hàn - Việt chào đón năm mới 2019 (14.11.2019)

10:15 14/01/2019
Đại diện: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Giá vé: Giấy mời