Đêm nhạc của nhạc sĩ Đinh Quang Hợp "Hương sắc tình yêu"

10:14 24/10/2017
Đại diện: Cục Nghệ thuật biểu diễn