Đêm nhạc "Buồn ơi chào mi" - Tưởng niệm 1 năm ngày mất nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

09:46 11/04/2017
Đại diện: Công ty Vàng Son Một Thủa

Giá vé: 500.000 - 1.500.000 VNĐ