Đêm nhạc Bolero “Tình Xuân”

15:30 21/11/2019
Đại diện: Unicorn Viet Nam

Giá vé: 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 VNĐ/vé và S.VIP - DIAMOND