Đêm Hữu nghị Việt Nam và Indonessia

10:46 09/11/2020
Đại diện: Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa

Giá vé: Giấy mời