Đêm diễn của nghệ sĩ Piano Lưu Hồng Quang

10:33 20/08/2018
Ngày diễn: 03/10/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Maestoso

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ