Chương trình nghệ thuật "Mong ước kỷ niệm xưa"

16:08 16/09/2020
Đại diện: Công ty Vàng Son Một Thủa

Giá vé: 500.000 - 1.500.000 VNĐ/vé