Chương trình nghệ thuật "Mong ước kỷ niệm xưa"

16:08 16/09/2020
Ngày diễn: 19/09/2020Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Công ty Vàng Son Một Thủa

Giá vé: 500.000 - 1.500.000 VNĐ/vé