Chương trình Nghệ thuật "Hà Nội trong lòng người xa xứ"

11:45 05/08/2019
Đại diện: Ủy BanNhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài

Giá vé: Giấy mời