Chương trình Nghệ thuật "Giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2020"

10:54 29/12/2020
Đại diện: Bộ VHTT & Du Lịch - Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn - Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam - Hội Nghệ Sĩ Múa Việt Nam

Giá vé: Giấy mời