Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh"

11:01 10/07/2017
Đại diện: Sở Văn Hóa Thể Thao TP Hồ Chí Minh

Giá vé: 1.500.000 - 1.800.000 - 2.000.000 VNĐ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: