Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2017

08:53 21/12/2016
Đại diện: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Giá vé: Giấy mời