Chương trình Hòa nhạc Vol.134 "Spring Field"

10:50 06/04/2021
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

Subscription Concert Vol.134 "Spring Field"

Conductor: Dong Quang Vinh

Violin Soloist: Nguyen Cong Thang   

and the Vietnam National Symphony Orchestra