Chương trình Hòa nhạc SUBSCRIPTION CONCERT VOL.135 "Musik aus Deutschland"

14:24 12/04/2021
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 400.000 - 600.000 VNĐ/vé

Conductor: Honna Tetsuji

Piano: Nguyen Dang Quang

Soprano: Pham Duyen Huyen

and the Vietnam National Symphony Orchestra

Program

J. Brahms:

Piano Concerto No.1 D minor, Op.1

R. Wagner:

Prelude and Liebestod from Opera "Tristan und Isolde"

Interval
R. Strauss:                              

Opera "Der Rosenkavaliere" Suite