Chương trình Hòa nhạc Ngày Châu Âu - EUROPE DAY

11:23 02/05/2018
Đại diện: Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Giá vé: Giấy mời

Chương trình: 

Độc tấu Violin: Bùi Công Duy

Chỉ huy & Độc tấu Violin: Chương Vũ

Ca sĩ: Phạm Khánh Ngọc

Dàn Hợp xướng: The Saigon Choir (Ho Chi Minh City)

Chỉ huy hợp xướng: Trần Nhật Minh