Chương trình giao lưu nghệ thuật "Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác"

15:28 20/08/2019
Đại diện: Báo Nhân Dân

Giá vé: Giấy mời