Chương trình Giao hưởng Mùa Hạ

09:41 07/05/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ