Chương trình của Dàn Nhạc Giao Hưởng Mặt Trời "Bản giao hưởng bi thương"

16:06 06/11/2019
Đại diện: Sun Group

Giá vé: 300.000 - 1.500.000 VNĐ/vé