Chương trình Chân dung Âm nhạc "Live Show NSƯT Mai Hoa" (15/12/2018)

11:25 28/11/2018
Đại diện: VTC

Giá vé: 800.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/vé