Chương trình ca nhạc "Thu Quyến Rũ"

10:15 02/08/2019
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại

Giá vé: 700.000 - 3.000.000VNĐ/vé

Giá vé:

700.000 - 900.000 - 1.000.000 - 1.300.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/vé