Chương trình ca nhạc "Thế Giới Tuyệt Vời" - Tình khúc tặng Mẹ và Em (7.3.2019)

16:08 22/02/2019
Đại diện: Nhà Hát Lớn Hà Nội

Giá vé: 700.000 - 2.500.000 VNĐ