Chương trình ca nhạc mừng Lễ Vu Lan "Tri Ân"

10:09 02/08/2019
Đại diện: Công ty Vàng Son Một Thuở

Giá vé: 500.000 - 2.000.000 VNĐ/vé