Chương trình ca nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em"

15:28 25/06/2020
Đại diện: Đông Đô Show

Giá vé: 600.000 - 4.000.000 VNĐ/vé