Chương trình ca nhạc "Bản tình ca mùa thu"

14:31 29/09/2017
Đại diện: Công ty HCHVVN và Nhà Hát Lớn Hà Nội

Giá vé: 800 - 1tr - 1.2tr - 2tr 2.5tr - 3tr - 3.5tr - 5tr VNĐ