Chương trình ca nhạc "Áo lụa Hà Đông"

15:40 16/09/2020
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 2.500.000 VNĐ/vé