Chương trình biểu diễn nghệ thuật“Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin” của Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”

11:55 12/05/2017
Đại diện: Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam

Giá vé: 500.000 - 800.000 - 1.000.000 VNĐ

Conductor: Le Phi Phi
 
PHẦN 1-TRỞ VỀ CỘI NGUỒN
 
1.     Tuổi trẻ đi xa (Tác giả: Hoàng Vân) – Hợp xướng       
 
2.     Tình yêu của đất và nước (Tác giả: Hoàng Vân) – Thanh Lam
 
3.     Tâm tình người thuỷ thủ (Tác giả: Hoàng Vân) – Tùng Dương
 
4.     Biển hát chiều nay (Tác giả: Hồng Đăng) - Thanh Lam&Tùng Dương
 
5.     Ôi quê tôi (Tác giả: Lê Minh Sơn) - Thanh Lam
 
6.     Yêu (Tác giả: Văn Phụng) - Thanh Lam&Tùng Dương
 
7.     Mùa xuân đầu tiên (Tác giả: Văn Cao) - Hợp xướng
 
8.     Tâm hồn của đá (Tác giả: Trần Lập) - Tùng Dương
 
 
 
Phối khí các tác phẩm trong phần 1: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
 
 
 
PHẦN 2-ĐỒNG HÀNH CÙNG THẾ GIỚI
 
1.     Adiemus - songs of sanctuary (Tác giả: Karl Jenkins) - Hợp
 
xướng&Dàn nhạc
 
2.     The Godfather Main Title Theme (Tác giả: Nino Rota)
 
3.     Blue tango (Tác giả: Leroy Anderson)
 
4.     Schindler's List Theme (Tác giả: John Towner Williams) - Solo
 
violon& Dàn nhạc
 
5.     The Prayer - Thanh Lam&Tùng Dương
 
6.     The Typewrite (Tác giả: Leroy Anderson)
 
7.     Waltz No. 2 (Tác giả: Dmitri Dmitriyevich Shostakovich)
 
8.     O Fortuna (Tác giả: Carl Orff & Carmina Burana) - Hợp xướng& Dàn
 
nhạc