Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Mùa thu nhớ Bác"

15:47 20/08/2019
Đại diện: Hội Nhạc Sĩ Việt Nam

Giá vé: Giấy mời