Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Mùa thu nhớ Bác" (3.9.2019)

15:47 20/08/2019
Đại diện: Hội Nhạc Sĩ Việt Nam

Giá vé: Giấy mời