Chương trình biểu diễn nghệ thuật “CHIỀU NẮNG” 19&20/10/2018

15:37 04/10/2018
Đại diện: Cục Nghệ thuật biểu diễn

Giá vé: 500.000 - 700.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10
“CHIỀU NẮNG”
Thời gian: 20.00 ngày 19&20/10/2018
Địa điểm: Nhà Hát Lớn Hà Nội

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: 
NSND Thái Bảo - NSƯT Đức Long - NSƯT Việt Hoàn - NSƯT Phương Thảo và các cả sĩ: Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh, Mỹ Dung, ...
Saxophone Hoàng Tùng, Nhóm Thăng Long, Nhóm Pha Lê, hợp xướng và múa

Giá vé: 500-700-1tr-1,5tr-2tr-2,5tr-3tr/vé
Vé bán tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.