Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nga "Gzhel" (10/10/2018)

10:28 19/09/2018
Đại diện: Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn

Giá vé: Giấy mời