Chương trình âm nhạc và các trích đoạn chèo truyền thống mẫu mực

10:01 01/09/2016
Đại diện: Nhà hát chèo việt nam

Giá vé: 300 - 500 - 1 triệu/1 vé